Bidang Pendidikan

a. Meningkatkan Pendidikan bagi anggota dan keluarganya, melalui bantuan pendidikan secara        berkesinambungan;

b. Membina secara baik dan tepat lembaga-lembaga pendidikan sekolah yang dibina oleh Dharma Wanita Persatuan;

c. Menyelanggarakan pendidikan non formal dan informal keterampilan, serta memperluas wawasan para anggota DWP dan keluarganya serta masyarakat sehingga secara langsung atau tidak langsung akan mampu meningktakan kesejahteraannya;

d. Meningkatkan fungsi dan peran perpustakaan, taman bacaan, dan sudut baca sebagai sumber ilmu pengetahuan dan informasi bagi anggota DWP dan keluarganya.