Bidang Ekonomi

a. profesionalisasi jenis-jenis usaha yang ditangani oleh Dharma Wanita Persatuan untuk menghimpun dana bagi organisasi;

b. pemberdayaan ekonomi produktif dan kreatif untuk meningkatkan kegiatan usaha secara berkesinambungan sehingga mampu berkreasi dan berinovasi guna meningkatkan perekonomian keluarga;

c. memasyarakatkan perekonomian keluarga;